Μερικές από τις αμέτρητες εφαρμογές
που έχουν τα καθαριστικά ZEO ECO GROUP

Καθαρισμός – Απορρύπανση – Απόσμηση

Βιομηχανίες τροφίμων – Ναυτιλία – Δήμους
Απορριμματοφόρα και κάδους – Πεζοδρόμια, Δρόμους, Λαϊκές Αγορές & Πινακίδες – Αμαξοστάσια – Οικιακή χρήση
Αρχαιολογικούς χώρους & Μουσεία
Οδικά δίκτυα – Μεταφορικά Μέσα – Πλυντήρια Αυτοκινήτων
Καταστήματα εστίασης – Ενεργειακά και Ηλεκτρικά Δίκτυα
Νοσοκομεία-κλινικές

Our videos

GF tire

GF wheel

ZEO Glass

ZEO marine

GF foam