Προϊόντα

ZEO series

GF series

CARPET series

ZEO Tabs

Χαρακτηριστικά των Προϊόντων μας

 • Περιέχουν ως συστατικό το φυσικό ορυκτό ζεόλιθος (με αξιοσημείωτη δεσμευτική ικανότητα ρύπων).
 • Είναι απαλλαγμένα και ελεύθερα επικίνδυνων ουσιών που συναντάμε στα κοινά απορρυπαντικά.
 • Είναι ασφαλή και μη επιβλαβή για το περιβάλλον και τον άνθρωπο.
 • Είναι μοναδικά στη διασκόρπιση πετρελαιοειδών (καύσιμα,λάδια,γράσα).
 • Είναι οικονομικά, ενεργά και αποτελεσματικά.
 • Καθαρίζουν και βιοκαταστέλλουν το ρύπο από καυσαέρια
 • Καθαρίζουν και βιοκαταστέλλουν τη δυσοσμία
 • Είναι βιοδιασπώμενα και βιοαποικοδομήσιμα σε ποσοστό άνω του 90%.
 • Δεν επιβαρύνουν το υδάτινο περιβάλλον και τον υδροφόρο ορίζοντα.
 • Δεν περιέχουν χλώριο.
 • Παράγονται και συσκευάζονται στην Ελλάδα.